Bezczeszczenie czaszek przez zdobywców Czarnego Lasu

Ilustracja uzupełniająca ekspozycję w Muzeum w Mrągowie.